Töökuulutus

Palivere Põhikool otsib rahvatantsuõpetajat. Ametikoha suurus 0,09, 2 tundi nädalas.

Tööleasumise aeg 1. september 2019.

Oma sooviavaldus saata 19. augustiks aadressile kool@paliverepk.edu.ee.

This entry was posted in Tööpakkumine. Bookmark the permalink.

Comments are closed.