ÕPPENÕUKOGU

Palivere Põhikooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord

2019/2020. õa õppenõukogud:

NR 1. 28.08.2019    1-5/19-4

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. 2018/2019. õppeaasta aruanne
 3. Kooli kodukorra muudatused
 4. 2019/2020. õppeaasta üldtööplaan
 5. Täiendava õppetöö lõpetamine
 6. HEV õppetöö korraldus, dokumendid ja tugimeetmed
 7. Info kooliaasta rakendamise ja korralduse kohta

NR 2. 18.09.2019    1-5/19-5

 1. HEV tugimeetmed (ettepanekud 2019/2020. õppeaastaks)
 2. Kodukorra muudatus
 3. Hindamisjuhendi täpsustamine

NR 3. 21.10.2019    1-5/19-6

 1. HEV tugimeetmed: Rajaleidja otsuste rakendamine
 2. Õppekavas õppeaine nimetuse muudatus

NR 4. 4.12.2019    1-5/19-7

 1. I trimestri õppetöö tulemused
 2. Tugimeetmete tõhususe hindamine, ettepanekud tugimeetmete rakendamiseks
 3. Koduõppe avaldus
 4. Info

NR 5. 09.03.2020    1-5/20-1

 1. II trimestri õppetöö tulemused
 2. Tugimeetmete tõhusus, ettepanekud tugimeetmete rakendamiseks
 3. Koduõppe avaldus

NR 6. 01.06.2020

 1. Valla tunnustamise korra alusel õpilaskandidaatide esitamine
 2. III trimestri ja õppeaasta õpitulemused
 3. Tugimeetmete tõhusus
 4. 9. klassi lõputunnistuste väljaandmine
 5. Täiendava õppetöö tulemused

Comments are closed.