Tasemetööd

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks korraldamiseks.

Riigieksamite, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

2019/2020. õppeaastal toimuvad järgmised tasemetööd:

I kooliastme tasemetööd
4. klassi õpilastele (elektrooniliselt): loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019.
3. klassi õpilastele (paberil): eesti keeles: 12. mai 2020.

II kooliastme tasemetööd
7. klassi õpilastele (elektrooniliselt): loodusvaldkond: 24.–25. september 2019.
6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 13. mai 2020.
vene keeles (vene õppekeelega koolid) – 20. mai 2020.

Comments are closed.