Õuesõppe klassi rajamine ja esimesed tunnid

Juba kaua oleme koolis puudust tundnud õuesõppe klassist. Selle aasta “Teeme ära” raames saime kooli hoolekogu ja talguliste abil toreda klassi. Klassis on kaks lauda, pakud istumiseks, lipumast koos vimpliga, klaastahvel. Esimesed õppijad õueklassis olid 1., 3., 4. ja 5. klasside õpilased. Õpilased harjutasid mõõtmist, pindalade arvutamist ja loodusest värvide otsimist.
Täname hoolekogu, talgulisi ja kõik toetajaid!

This entry was posted in Hoolekogu, Õppetöö. Bookmark the permalink.

Comments are closed.