Õpetajate koolivaheaeg…

Kui õpilased kodus puhkavad, siis õpetajad… ei puhka! Õpetajad õpivad, arendavad, koostavad, analüüsivad, koguvad infot, planeerivad, täidavad, korrastavad…

1. päev – töökoosolek, digiainekava

Et mõte uuesti töötaks, siis peab vahepeal hommikuvõimlema
Digipädevused

2. päev – koolitused. Vepa. Käitumise tugikava. Kirjastuste kliendipäevad

Käitumise tugikava koolitus Risti Põhikoolis
Mauruse kliendipäev
VEPA koolitus TAllinnas

3. päev – koolitused. Digiajastu haridusjuht. Digivõti ja multimeedia kodutöö

Digiajastu haridusjuht
Digivõti. Multimeedia kodutöö

4. päev – juhtkonna töökoosolek. Koolitus “Laste toitumise seos vaimse tervisega. Kuidas kool saab toetada tervislike toitumisharjumuste kujundamist?”

Juhtkond korrastab dokumente
Laste toitumise seos vaimse tervisega

5. päev – kodukontori päev digipädevustega

Hinnang õpilaste digipädevustele “Digiajastu haridusjuhi” koolitusel

This entry was posted in Koolis toimub. Bookmark the permalink.

Comments are closed.