Nutitund

Klass: 3. klass
Õppeaine: eesti keel
Õpetaja: Lehte Jõe

Teema: luuletuse helindamine
Eesmärk: õpilased töötavad paarides, valivad luuletuse salmile sobiva rütmi ja vahendid. Õpilased lindistavad vastastikku luuletuse tahvelarvuti salvestusprogrammiga.
Õpilased tutvusid ja õppisid lugema luuletust “Lörris plaan”. Paarid loosisid salmid. Rütmid ja vahendid helindamiseks valiti tunniväliselt. Harjutamine toimus eesti keele tundide alguses. Kokkulepitud päeval kanti üksteisele õpitu ette. Vastastikku anti soovitusi ja parandati esitusi. Kui kõik ettevalmistused tehtud, asuti lindistama. Lindistati vastastikku. Kogu luuletus ka filmiti.

IMG_0730 IMG_0733 IMG_0732 IMG_0735 IMG_0731

This entry was posted in Nutitund. Bookmark the permalink.

Comments are closed.