Nutitund

Klass: VI klass
Õppeaine: muusika
Õpetaja: Anne Kübarsepp
Teema: improvisatsioon muusikas
Eesmärk: Õpilane loob rühmatööna saate õpitud laulule
Kirjeldus: Selgeks oli õpitud laul”Talveilma rõõmulaul”. Moodustasime rühmad ja rühmatööna pidi valmima laulule saade. Kasutada tuli Walkband äppi. Lubatud oli lisada kehapill või mõni muu rütmi tegemiseks sobilik vahend. Tulemus oli tore ja lapsed esinesid õpitud laulu ja saatega kaaslastele.
Digipädevused: Õpilane kasutab digivahendit sihipäraselt. Õpib kasutama vajalikku keskkonda ja suudab selles improviseerida ning lahendada ülesannet.

This entry was posted in Nutitund. Bookmark the permalink.

Comments are closed.