Läänemaa Haridusuundus kutsus 1.-2. klassi õpilasi joonistama

Septembris kutsusime lasteaedasid ja kuni 3. klassi lapsi koos õpetajatega ettevõtteid külastama. Meenutused palusime vormistada võistlustöödeks. Lühikese ajaga külastati viit ettevõtet ja asutust, ilusaimat tööd oli pea võimatu valida. Ilonimaale lähevad kunstitööde võistluse võitjatena Palivere 3. klass ning Taebla Lasteaia Lepatriinud, teistele suured kommikotid ja väike meene! Täname kõiki osalemast, väga toredad ja vaimukad tööd olid!

Läänemaa Haridusuuendus

 

This entry was posted in Koolis toimub. Bookmark the permalink.

Comments are closed.