24.03.2017 õpetajate koolitus

Reedel toimus õpetajatele teine Ettevõtliku Kooli koolitus. Meiega ühinesid ka hoolekogu esindaja Angela Luiga ja valla haridusnõunik Kristi Kivipuur ning LAkist Cynne Põldäär. Aitäh Reelikale, kes viis läbi aktiivse ja asjaliku koolituse!

This entry was posted in Koolis toimub. Bookmark the permalink.

Comments are closed.