Õpetajate päev Palivere Põhikoolis

Reedel tähistasime koolis õpetajatepäeva ja õpilastega koos kooli sünnipäeva. Oli mõnus päev. Alustasime 1. tunniga, kus õpetajateks olid 9. klassi õpilased. Samal ajal panid õpetajad näitust üles.
Kuna meid on pisut vähe, siis tulid appi vilistlased Laura Mägi ja Gerhander Trükmann. Aitäh!
Teise tunni andsid oma õpetajad, kuid kolmandasse tundi tulid jälle uued õpetajad. Seekord küll oma kooli õpetajad, kuid ained olid vahetusse läinud, nt 8. klassi klassijuhatajatundi sattusid hoopis õpetajad Maksim ja Väino, õp Anu sattus 5. klassi ajaloo tundi, direktor ei olnud hoopiski direktor, vaid hoopis 6. klassi vene keele õpetaja jne. Nii õpetajatel kui õpilastel oli põnevust kui palju.
Vahetundide ajal pakkus elevust töötajate välja pandud näitus, kus igaüks kujundas lauakese, mis teda iseloomustaks. Õpilastel oli võimalus nuputada, kes see inimene võiks olla. Õpetaja Väino ja Kristel arvati ilmeksimatult ära, aga näiteks õpetaja Alevtinale ei pakkunud keegi õiget nime ja õpetaja Liisi asju arvati hoopis õpetaja Lehtele kuuluvaks.
Söögivahetundides pakuti õpilastele tervislikku võileiba ja kokk Tiiu tehtud torti. Väga maitsev oli!
Seejärel oli meil tore aktus: 5.-6. esituses kuulsime väikest “pahandamist” õpetajatega: “Õpetaja, õpetaja, teeme kohe vaheaja, muidu…”, õp Margit rääkis natuke kooli aastapäevast, seejärel anti kooli poolt lilled aasta aineõpetaja Anule ja aasta huviõpetaja Annele. Siis andis direktor kätte “Kolleegid kiidavad” tänukirjad, mille koostasime töötajate seas tehtud küsitluse põhjal. 9. klass lisas omalt poolt kingituse ja hoolekogu poolt oli igale töötajale lillekimp. Aitäh hoolekogu esindajale Liliale, kes lillede pärast muretses ning lilled kooli tõi!
Seejärel saime osa väikesest kontserdist. Joel Reinaru ja Samuel Reinarurääkisid ning laulsid mõnusasti. Mõnel õpilasel võis õhtul kael lausa kange olla, nii hoogsalt elati kaasa!

This entry was posted in Koolielu. Bookmark the permalink.

Comments are closed.