Tunnijaotusplaan

tunnijaotusplaan
*Sh LT – sealhulgas lisatunnid
A-võõrkeel – inglise keel
B-võõrkeel – vene keel
Tehnoloogiaõpetus – käsitöö ja kodundus; tehnoloogiaõpetus

Comments are closed.