Tasemetööd 3. ja 6. klass

 1. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.
 1. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (elektrooniline) – 16. mai 2018. a;
  2) matemaatika (elektrooniline) – 22. mai 2018. a;
  3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018. a.

Alus: haridus- ja teadusministri määrus 24. maist 2016. aastast/ nr 17

Comments are closed.