Tasemetööd 3. ja 6. klass

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks korraldamiseks.

Riigieksamite, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

2018/2019. õppeaastal toimuvad järgmised tasemetööd:

3. klassis

  • 8. mai 2019. a – eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik)
  • 15. mai 2019. a. – matemaatika (kirjalik)

4. klassis

  • 2. oktoober 2018. a. – loodusõpetus (kirjalik)

6. klassis

  • 14. mai 2019. a – eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik)
  • 21. mai 2019. a – matemaatika (kirjalik)
  • 29. mai 2019. a. – vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik)

7. klassis

  • 25. september 2018. a – loodusõpetus (kirjalik)

Comments are closed.