Lõpueksamid 9. klass

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1. eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
  3. valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline) – 13. juuni 2018. a;

Valikaine eksami aine peab 9. klassi õpilane teatama õppealajuhatajale 30. november. Eelnevalt tuleb eksamiaine kokku leppida vastava aine õpetajaga.

Alus haridusministri määrus 17.05.2017 nr 17.

Comments are closed.