Hoolekogu nimekiri

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 09.01.2018 nr. 2-3/18-2 korraldusega kinnitati Palivere Põhikooli hoolekogu koosseis:

 1. Kristi Kivipuur – kooli pidaja esindaja;
 2. Margit Ülevaino – õppenõukogu esindaja;
 3. Karoliina Lääne – õpilasomavalitsuse esindaja;
 4.  Peeter Zolotov – lapsevanemate esindaja;
 5. Eve Mänd – lapsevanemate esindaja;
 6. Andrus Eilpuu – lapsevanemate esindaja;
 7. Elen Jaanus – lapsevanemate esindaja;
 8. Tarmo Kaus – lapsevanemate esindaja;
 9. Lilia Lips – lapsevanemate esindaja;
 10. Angela Luiga – lapsevanemate esindaja;
 11. Risto Roomet – lapsevanemate esindaja.

Muudatused hoolekogu koosseisus tehakse esimesel lastevanemate üldkoosolekul.

Comments are closed.