ÕE

Palivere Põhikooli õpilasesindus

  1. Õpilaste kaasamine ja võimestamine huvitegevuses ja koolielus
  2. Positiivse enesehinnangu toetamine (oma arvamuse väljaütlemise tähtsus)
  3. Koostöö erinevate erialainimeste ning institutsioonide vahel
  4. Info jagamine
  5. Koolitused, laagrid (suhtlemine, silmaringi laiendamine, eneseteostus)
  6. Ürituste tegevuskava püstitamine ja elluviimine
  7. Vastutus ja kohustused
  8. Järjepidev ja praktiline tegevus

ÕE LIIKMED

Anna- Liisa Ojaste
Lisandra Truus
Reimo Seppor
Helen Carmel Boyers
Jasper Klippberg
Victoria Požidajeva
Karoliina Lääne
Andro Kalamees
Samuel Hõim

Comments are closed.