ÕE

Palivere Põhikooli õpilasesindus

  1. Õpilaste kaasamine ja võimestamine huvitegevuses ja koolielus
  2. Positiivse enesehinnangu toetamine (oma arvamuse väljaütlemise tähtsus)
  3. Koostöö erinevate erialainimeste ning institutsioonide vahel
  4. Info jagamine
  5. Koolitused, laagrid (suhtlemine, silmaringi laiendamine, eneseteostus)
  6. Ürituste tegevuskava püstitamine ja elluviimine
  7. Vastutus ja kohustused
  8. Järjepidev ja praktiline tegevus

ÕE LIIKMED

9. klass
Ele Mänd
Kevin Grahv
8. klass
Andro Matto
Samuel Hõim
7. klass
Karoliina Lääne
Victoria Požidajeva
6. klass
Triinu Matto
Jasper Klippberg
5. klass
Markus Roomet

Comments are closed.